Friday, March 22, 2013

Företagsvärlden behöver sina fördomar


 
HBL hade ett reportage (18.3.13) om försöken att motverka diskriminering av invandrare genom anonym rekrytering. Helsingfors stad är först i Finland med att pröva systemet. Däremot säger Ulla Groop, headhunter för privata företag, att idén inte är realistisk inom företagsvärlden: där ”sker en stor del av rekryteringen via sociala kontakter och genom att nätverka. Det sparar tid att välja någon man känner och litar på.”
                      Och sedan kommer höjdpunkten i hennes uttalande (förutsatt att reportern återger hennes ord korrekt):

Vi är ett litet land med många fördomar och vi vill ta det säkra före (sic) det osäkra. Vi vill veta vem det är vi rekryterar.

Det är inte klart vem ”vi” syftar på. Det är svårt att tänka att Groop syftar på sina egna fördomar. En fördom är en ogrundad övertygelse. I så fall skulle hennes ord betyda: ”Vi finner det klokast att basera våra beslut på ogrundade övertygelser”.
                             Vad hon avser är snarare företagsvärldens fördomar. Företagen föredrar tydligen att rekrytera sin personal utgående från ”bäste-bror”-relationer, från informella nätverk snarare än från begåvning och meriter. Det finns en föreställning om att affärsvärldens styrka är att man där till skillnad från den offentliga sektorn har förmågan att fatta kyligt rationella beslut oberoende av grumliga emotionella överväganden. Detta visar sig nu av allt att döma vara en fördom.
                             I det här sammanhanget påminns man om att affärsvärlden varit den samhällssektor som varit långsammast då det gäller att acceptera kvinnor på ledande ställningar – på den punkten är företagen som känt betydligt mera traditionsbundna än både de politiska partierna och kyrkan.

No comments: