Sunday, February 19, 2012

Polarisering

I vissa kretsar sitter man nu och är överens om att Finland under Halonens presidentperiod drivit för långt vänsterut. I andra kretsar sitter man och är överens om att Finland under de borgerliga regeringarna drivit för långt högerut.

Detta är vad man kallar polarisering. Det är ett nationellt problem.

No comments: