Monday, February 6, 2012

Andra omgången

Det är lätt att bortse från, att Haavistos framgång faktiskt fortsatte också i den andra valomgången. I första omgången fick han drygt 50 % av Niinistös röstantal, i andra omgången nästan 60 %. Han lyckades alltså erövra en proportionellt större andel av de röster som blev "hemlösa" i första omgången än Niinistö lyckades med.

2 comments:

Gunnar said...

Ja, Haavistos framgång var överraskande stor, också i andra omgången.

Men på sätt och vis var Haavisto inte riktigt den goda tvåan. Hela 1 369 215 av de röstberättigade lät bli att rösta - också det ett val.

Med andra ord fick Niinistö ca 43% av de röstberättigades röster och Haavisto ca 25%.

Niinistö blev pricken på i:et i en högerkantring. Nu är Finland högervridet på många fronter.

Några spridda kommentarer finns här:

http://gunnarsblogociped.blogspot.com/2012/02/niinisto.html

http://gunnarsblogociped.blogspot.com/2012/02/haavisto.html

Lars Hertzberg said...

En annan intressant synpunkt: de som allra helst ville ha Niinistö som president (han fick 1 131 254 röster i första omgången) var inte väldigt mycket flera än de som inte ville ha honom som president (hans motkandidat fick 1 076 957 röster i andra omgången).