Wednesday, July 29, 2009

Snödhet - den enda dödssynden?

"Nova höll hov för journalister på Kämp" rapporterar HBL 24.7.09. "Fyra kända tidningsjournalister har njutit av konkursbolaget Nova Kiinteistöyhtiös traktering för över 10 000 euro."

I sammanhanget framhålls det att en av journalisterna betalade sin räkning själv. Det visar en intressant syn på korruption. Man verkar utgå från att journalister kan delta i gästabud tillsammans med dem de är satta att bevaka utan att detta på minsta sätt inverkar på deras oväld. Så länge de själva står för kostnaderna är allt i sin ordning. Det är först när de haft ekonomisk fördel av den andra parten som deras objektivitet plötsligt hamnar i riskzonen.

Jag tror att den finländska kulturen styrs av ett slags ekonomisk puritanism. Maktmissbruk som beror på vänskapsrelationer anses acceptabelt. Däremot är det förbjudet är att själv dra fördel av transaktionen. Endast snödhet är skamligt.

(Invandringsfientliga personer i vårt land finner sig i att utlänningar skickas tillbaka till sina hemländer även om de riskerar bli torterade eller lämnade vind för våg. Däremot skulle de - tror jag - inte kunna tänka sig att stjäla ens 50 cent av en av dessa utlänningar.)

1 comment:

dudivie said...

Nova och muut höll hov för journalister på Kämp Jag tror att den finländska kulturen styrs av ett slags ekonomisk puritanism nnii i

oikeudenmukaisuus on puritanismia,

eikseoo.
autoritääriuskoa löytyy