Sunday, December 7, 2008

Gud och fosterland

Intressant: i Finland är nationaldagen en betydligt religiösare högtid än julen.

No comments: