Thursday, December 11, 2008

Finlands hopplöshet

Nyhet 11.12.08: "Samlingspartiets ungdomsförbund kräver att migrations- och europaminister Astrid Thors avgår.

Enligt förbundet är Thors förslag till förändringar i utlänningslagen alltför liberala. I ett pressmeddelande skriver förbundet att minister Thors rättsuppfattning går stick i stäv med den vanliga finländarens uppfattning i de här frågorna, och att hon därför inte har förutsättning att fortsätta som minister.

Regeringens förslag gör det bland annat lättare för utlänningar att få uppehållstillstånd i Finland och att återförena familjer."

(http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=146431)

***

Samlingspartiets ungdomsförbund ger en ny innebörd åt begreppet "ungdom".

Hänvisningar till "den vanliga finländarens uppfattning" är vanskliga. Å ena sidan finns det utan tvivel en grad av främlingsfientlighet i vårt land. Men om man å andra sidan ställer frågan: "Bör Finland föra en inhuman utlänningspolitik?" eller "Bör vårt land också i fortsättningen vara mera restriktivt i fråga om immigration än alla västeuropeiska länder?", så är jag inte säker på att majoriteten skulle svara jakande.

Samlingspartiet seglar under devisen "Finlands hopp". Ungdomsförbundet borde kanske välja som sitt motto: "Finlands hopplöshet".

No comments: