Wednesday, November 26, 2008

Debatt till varje pris?

Det är svårt att förstå varför man vill inbjuda trafikexperten Klaus Bremer till en debatt om sexuella trakasserier (Slaget efter tolv 26.11). Jag misstänker att han blev inbjuden för att man hoppades att han skulle säga något kontroversiellt.

Det här hänger ihop med föreställningen att huvudsaken är att saker debatteras. Men allt beror på debattens nivå. En debatt som sänker nivån på den allmänna medvetenheten har inget värde, tvärtom. Vi lider tydligen av ett slags debattfetischism. Liksom när folk släpper ur sig dumheter och sedan försvarar sig med att de "bara ville väcka debatt".

Man skulle knappast anordna en debatt mellan förespråkare och motståndare till skolmobbning. Men det som Bremer hade att säga skulle kunna jämföras med någon som säger att man måste förstå skolmobbning eftersom det ligger i människans natur att gadda ihop sig mot de svagare, att mobboffren har blivit dåliga på att slå ifrån sig, och att gränsen mellan normalt umgänge och mobbning är en linje dragen i vatten.

Ju mera ovidkommande motpartens argument är, desto svårare är det att bemöta dem. Man måste beundra Sara Eklund och Malin Gustavsson, som klarade sig med den äran.

3 comments:

Adele said...

Hej,

Tack för den skarpsynta analysen och för de uppmuntrande orden! Vänliga hälsningar, Sara Eklund

feministaktivist said...

Bara för att alla har åsikter om jämställdhet är alla inte experter, vilket ju sätter gränser för diskussionen.Tack för uppmuntran även från mig./Malin Gustavsson

Frysa said...

Bremer fick kanske delta i debatten i egenskap av stofil? I själva verket biter inga argument på en som sitter i den rollen - en sådan person kan inte diskutera med andra eftersom den utgår från att den alltid har rätt per default.


Bremer motsade sig själv genom att både vidhålla att kvinnor ska lära sig att säga till (deras eget fel när de blir kränkta och påtafsade), men framhäva att männen särskilt är "biologiska djur" och att det är "naturligt" att de jagar efter kvinnor "som lockar". Det är att både ursäkta och bortförklara det som skulle diskuteras. När Gustavsson mycket skärpt frågade om han själv tar i då en lämplig stjärt kommer förbi förstod Bremer ändå att - trots att han redan anslutit sig till ett slags försvar för att män får göra det och kanske till och med bör följa sin biologi - han inte vill svara "ja självklart" på den frågan. Han vidhöll muntligen sådant som han ändå inte helt kan ansluta sig till. Just där avslöjade han att han dels inte vet vad han säger och dels att han inte kan följa ett kort resonemang till slut.

Det mest otillfredsställande med debatten var att Eklund och Gustavsson utsattes för en fullständigt undermålig diskussionspartner - ingen kan godkännas som inte kan hålla sig till tråden och som inte lyssnar på sina meddebattörer överhuvudtaget. Bremer gjorde bort sig och det är att beklaga att han inte insåg det i tid själv (då hade han tigit).


Beståndet av människoarten stofil kommer antagligen att decimeras i och med att klimatet i dess tidigare habitat (som riksdagshuset) förändras tack vare personer som Eklund och Gustavsson, och inte minst Hertzberg!


Länk till programmet:
http://arenan.yle.fi/toista?id=1679647