Tuesday, June 17, 2008

Lagen och humaniteten

I debatten kring utvisningen av Maria Kirbasova har det, liksom i tidigare liknande fall, hävdats att det rör sig om en konflikt mellan laglighet och humanitet. Men det här är vilseledande: i själva verket verket står lag och humanitet här på samma sida. Föreställningen om en motsättning mellan laglighet och humanitet är av allt att döma en myt som utlänningsmyndigheterna har lyckats skapa för att ge sina beslut ett sken av legitimitet.

Det är tydligen inte allmänt känt att utlänningslagens 52 § stadgar:

”En utlänning som befinner sig i Finland beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd, om det med hänsyn till utlänningens hälsotillstånd, de band som knutits till Finland eller av någon annan individuell, mänsklig orsak är uppenbart oskäligt att vägra uppehållstillstånd …”.

I den ena vågskålen finns alltså lag och humanitet, i den andra en främlingsfientlig förvaltningskultur. Tyvärr väger den senare tyngre i många fall.

No comments: