Thursday, October 11, 2007

Två PS om vårdarlönerna

Det har hävdats att vårdarlönerna måste höjas därför att samlingspartiet har lovat det. Men det är inte ett argument i sig. Vi vill inte att partierna ska hålla dåliga vallöften. Lönerna måste höjas för att de helt enkelt är för låga.

Om det dessutom visar sig att samlingspartiet har svikit ett löfte, så är detta en affär mellan partiet och dess väljare.


***

Kommunernas representanter förefaller avvisa vårdarnas lönekrav, med hänvisning till att kommunernas ekonomier inte klarar av dem. Men det är svårt att förstå varför de tar ställning mot vårdarna, i stället för att förena sig med dem i kravet på att statsmakten ska skjuta till de behövliga medlen.

Regeringen lär hålla inne med pengarna för att man hellre vill avkorta statsskulden. Snart är vi kanske skuldfria – och har den sämsta sjukvården i EU. Det här för tanken till Ceausescu: det sägs att han körde Rumänien i sank därför att han lät avkortningen av statsskulden gå före allt annat.

No comments: