Monday, October 29, 2007

Per Flys tankeväckande TV-drama

FST5 visade nyligen den danska TV-serien ”Föreställningar”, i regi av Per Fly, ett sexdelat drama om relationerna mellan sex individer i ett teatersällskap. Jag har sällan sett en produktion som så fulländat har utnyttjat mediets möjligheter.

Handlingen utspelar sig under repetitionerna av en Shakespearepjäs. Regissören Marco finns i centrum för personernas engagemang. I varje avsnitt ses situationen ur en persons synvinkel: Marcos rival, älskarinnan, dottern, exfrun och teaterdirektören. I det sista avsnittet får man veta vad som rör sig, eller inte rör sig, i Marcos huvud.

Gradvis utvecklas bilden av skeendet, dels genom att pusslet kompletteras, dels genom att samma pusselbitar ter sig olika beroende på ur vems synvinkel de ses. Effekten har likheter med den i Akira Kurosawas klassiska film ”Rashomon”, men hos Fly blir den betydligt subtilare. Framställningen väcker tankar om det komplicerade samspelet mellan filmens metod, karaktärernas förståelse av skeendet och betraktarens uppfattning om det som utspelar sig, något som antyds av seriens flertydiga titel.

FST5 är att gratulera till inköpet. De som missade serien har en chans att se den i Sveriges TV1 med början 29.10.

No comments: