Monday, October 1, 2007

Skrämmande reklam?

En reklam för tv-serien Dexter har prickats av reklametiska rådet i Finland. I reklamen ser man seriemördaren Dexter koka ett människohuvud. (Se http://www.marmai.fi/doc.te?f_id=1235315&s=k)

I synnerhet barn kan uppleva reklamen som skrämmande, heter det i motiveringen.

Eller annorlunda uttryckt: ”Ni vet ju hur det är med barn, de förstår inte så mycket. De kan t.ex. tycka att det är skrämmande med någon som kokar ett människohuvud.”

(Jfr bloggen för 29.8-07.)

No comments: