Wednesday, August 26, 2009

Skenbar konflikt

Sannfinländaren Jussi Halla-aho står åtalad för hets mot folkgrupp och brott mot trosfriden. På sin blogg har han skrivit "att råna förbipasserande och att parasitera på skattemedel är somaliernas nationella, kanske direkt genetiska särdrag", och att islam är en pedofilreligion.

I en kommentar i HBL 26.8.09 säger Jussi Tapani, professor i straffrätt vid Åbo universitet att fallet är svårt eftersom det gäller en konflikt mellan yttrandefrihet å ena sidan och religionsfrihet och heder å den andra. (Att tala om religionsfrihet och heder i sammanhanget är i och för sig konstigt, men kanske reportern har missförstått.)

Det egendomliga är att det framställs som om det handlade om en speciell konflikt i detta enskilda fall. Motsättningen finns snarare (om man vill se det så) mellan lagarna om hets mot folkgrupp och trosfrid å ena sidan och yttrandefrihet å andra sidan. Det är svårt att föreställa sig ett fall där hets mot folkgrupp eller brott mot trosfriden tar sig någon annan form än yttranden. Så vad Tapani egentligen säger är att det är problematiskt att ha lagar som förbjuder hets mot folkgrupp.

Vi har andra lagar som inskränker rätten att yttra sig fritt. Det finns t.ex. lagar mot ärekränkning. Ibland läser man om journalister som blir åtalade för ärekränkning. Likså är det straffbart att uppvigla till brott. I de här fallen hör man sällan experter uttala sig om att saken är komplicerad eftersom den innebär ett hot mot yttrandefriheten. Varför anses yttrandefriheten vara utsatt för ett större hot i detta fall? Man får intrycket att lagen om hets mot folkgrupp betraktas som onödig, illegitim. Bottnar de här reaktionerna i ett allmänt förakt för minoriteter?

*

Däremot är ju rättegången problematisk genom att Halla-aho riskerar bli något slags martyr för högerextremisterna. Karlen lär vara doktor. Det mest salomoniska vore väl att låta honom löpa, men ta ifrån honom doktorsvärdigheten. Men det går väl inte för sig i vårt system.

3 comments:

Rorschach said...

Här nedanför finns en länk till det inlägg som åtalet mot Halla-aho grundar sig på, vad anser du som filosof om Halla-ahos logik? Halla-aho har nämligen större ambitioner med sin text än att skriva fult på nätet, men håller hans resonemang?


http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

Jessica Parland-von Essen said...

Det är verkligen sorgligt att konstatera att folk kan komma så långt i den akademiska världen med dylika ansvarslösa, korkade dumheter i bagaget.Tack för att du lyfter fram dem!

Lars Hertzberg said...

Tack för kommentarerna.

Svar till Rorschach:

Halla-ahos resonemang är svagt. För att bedöma Muhammeds äktenskap måste man beakta förhållandena vid hans egen tid. Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna göra en välgrundad bedömning, men att tala om pedofili i sammanhanget verkar ogrundat.

Pedofili betecknar en sexuell störning. Påståendet att en viss religion uppmuntrar till pedofili är inte begripligt. Man kan anse att äktenskap med barn är problematiska, men i så fall diskuterar man en kulturell praxis, inte en sexuell störning.

Hänvisningen till användningen av ordet "neger" är lös. Håller Halla-aho med om att det var rasistiskt att använda ordet på 50-talet? Argumentet verkar snarast ironiskt. Över huvud taget upplever jag hela resonemanget som en parodi, inte som ett seriöst försök att klarlägga saker.