Saturday, August 8, 2009

Laglig diskriminering

I Sverige har man infört en gemensam lag för alla former av diskriminering: diskriminering på grund av kön, etnisk diskriminering, diskriminering av handikappade och diskriminering på grund av sexuell läggning. I Finland lär motståndet mot en motsvarande reform vara stort. Det är ju klart: annars kanske folk inte förstår skillnaden mellan lagar som ska tas på allvar och lagar som bara finns till för formens skull. (Ironi.)

No comments: