Thursday, January 1, 2009

Nomen est omen - lokalsamhällenas upplösning

I vårt land har man gått in för att lokalsamhällena ska handha uppgifter som de i vår tid knappast är mäktiga: det här gäller åtminstone sjukvården. Men i stället för att ändra sjukvårdens organisation har man beslutat att kommunerna ska slås ihop till onaturliga monsterhelheter för att klara av sina uppgifter.

Då är det väl helt följdriktigt att man i västra Åboland ratat vackra namnförslag som Havskrona eller Gullkrona och det praktiska Pargas till förmån för det otympliga, fyrstaviga och föga stadslika Väståboland. Namnet är lika ostadslikt som själva staden. (Finlandssvenskar tenderar att tänka bokstavligt: ett namn ska vara en varudeklaration. Man får vara glad att man i Väståboland inte valde att ta modell av det land som av Grekland tvingats anta namnet "Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien". Det kunde ha blivit något i stil med "Stadbeståendeavdetidigarekommunernapargasnagu-korpohoutskärochiniö".)

Kanske andra kommuner borde ta exempel av Väståboland. Ifall kommunerna i helsingforsregionen går ihop kunde de ju vår huvudstad anta namnet "Mellannyland". Vasa + Korsholm kunde bli "Mellersta Österbotten". Osv.

Gott nytt år!

No comments: