Tuesday, January 6, 2009

Finlandssvensk främlingsskräck

Svenska Yle gjorde nyligen en undersökning av vad finlandssvenskarna upplever som hotfullt. Resultatet var skrämmande: 9,1 % av de svarande tyckte att en flyktingsinvasion var det största av sju angivna hot (bland vilka man fick välja flera alternativ).

(http://yle.fi/svenska/nyheter/artikel.php?id=147798)

Med andra ord: nästan var tionde finlandssvensk tyckte att hotet om en invasion av flyktingar var ungefär lika skrämmande som klimatförändringen eller finanskrisen. Det var mera skrämmande än militära konflikter.

Den fråga som inställer sig är: vad är en flyktinginvasion? Vilka visioner är det man målar upp för sig?

Jag vet inte exakt vad som avses, men det verkar klart att svaret uttrycker en diffus främlingsfientlighet. Vi finlandssvenskar brukar slå oss för bröstet och berömma oss för vår öppenhet för det främmande, men tydligen går var tionde ibland oss omkring och är rädd för flyktingar.

(Citat ur Merja Ellefsons avhandling Staten är vår herde god som handlar om några svenska tidningar under 30-talet, alltså den tid när antisemitismen gjorde sig bred i Europa: "Ordet 'flyktinginvasion' är symtomatisk. Flyktingarna föreställs som en stor anonym massa som hotar att okontrollerat välla över gränsen och dränka allt i sin väg. Man ställer tydligt 'egna söners och döttrars' bästa mot utlänningars bästa. Att uttryckligen tala i termer av döttrar och söner visar hur staten likställs med nationen och hur nationen föreställs som en familj." ---- Är finlandssvenskarna på väg mot ett nytt trettiotal?)

Utöver det skrämmande i resultatet är det två saker som bör noteras:

(1) vad jag har kunnat märka har medierna över huvud taget inte reagerat på det här resultatet – "som vanligt" vill man säga. Det anses tydligen föga överraskande.

(2) de som gör sådana här gallupundersökningar inser inte att de själva har ansvar för de frågor de ställer. Genom den här undersökningen har de återuppväckt begreppet flyktinginvasion, och därigenom gjort sitt till för att införliva begreppet i människors sätt att gestalta sin omvärld.

No comments: