Monday, September 3, 2007

Mod och mental sjukdom

Den kände brittiske komikern Stephen Fry (hos oss kanske mest bekant som Jeeves i Wodehouseserien Jeeves and Wooster) gjorde år 2006 den tvådelade dokumentären Secret Life of the Manic Depressive (”den manodepressives hemliga liv”) för BBC. Programmet visades nyligen i svensk tv. Jag hoppas att det också kommer att visas hos oss.

I programmet berättade Fry om sin egen bipolära (manodepressiva) sjukdom, som för några år sedan var nära att utmynna i självmord. Han intervjuade också flera andra personer vilkas liv i högre eller lägre grad hade hemsökts av sjukdomen, som kännetecknas av häftiga svängningar i sinnestillståndet mellan extravaganta maniska episoder (som kan leda till att patienten riskerar sitt liv, sin hälsa och sin ekonomi) och bottenlösa depressioner.

Programmet var oerhört fängslande. Det var slående att varken Fry själv eller de flesta av dem han intervjuade, trots den oerhörda plåga och bedrövelse sjukdomen innebar, skulle ha valt ett liv utan sjukdomen! (En av dem hade fått ohyggliga benskador efter att ha försökt ta livet av sig genom att kasta sig under en lastbil – men inte heller han önskade sig ett annorlunda liv.)

Programmet var särskilt intressant genom att det inte framfördes några patentförklaringar eller patentlösningar. Det finns olika teorier och olika terapier, men framför allt: varje enskilt fall är unikt.

Men programmets allra största betydelse låg, enlig min mening, i det mod Fry och de andra medverkande visade genom att öppet tala om sin sjukdom. Det problem mentala sjukdomar utgör i vår kultur konstitueras till en viktig del av hur svårt det är, både för dem som drabbas och för deras omgivning, att förhålla sig öppet till sjukdomar av det här slaget. Det här sammanhänger säkert med att det är svårt att bedöma var personligheten slutar och sjukdomen börjar. Därför är det frestande, både för den sjuka och för omgivningen, att göra den sjuka ansvarig för sin sjukdom: att se den som ett karaktärsfel, ett svaghetstecken. Detta gäller både tvångsneuroser, depressioner, panikångest, ätstörningar mm.

Det här betyder inte att de mentala sjukdomarna skulle försvinna om vi som genom ett under kunde bli kvitt de tabun som omger dem. Men följderna av dem både för de sjuka och för deras omvärld skulle i de flesta fall bli betydligt lindrigare.

En person som Stephen Fry är en av vår tids hjältar. Det finns sådana hjältar också i vårt land. En av dem är författaren Kaj Hedman som berättat i offentligheten om sin borderlinesjukdom och sin panikångest.

No comments: