Tuesday, August 18, 2015

Finland vänder gästerna ryggenI diskussionen kring att flytta sommarlovet framåt har man hänvisat till att vårt land går miste om intäkter från turismen. Många inrättningar stänger just när den livligaste turistsäsongen i Europa börjar, eftersom sommararbetande ungdomar då återvänder till skolbänken.
Å andra sidan har det hävdats att dessa förluster inte är stora. Men jag tror inte att frågan enbart ska betraktas ur ekonomiskt perspektiv. Det stora problemet med det augustistängda Finland är att vårt land framstår som ogästvänligt. När turisterna klappar på dörren skjuter vi för regeln. Borde vi inte tvärtom ta alla chanser att visa upp vårt land för omvärlden, och därigenom vinna goodwill och lägga grunden till fortsatta kontakter med vår omvärld?


No comments: