Monday, July 27, 2015

Sipilä kontra Immonen – tilliten förverkad?
Inför regeringsförhandlingarna deklarerade Juha Sipilä att regeringens sammansättning berodde på vilka partier han kunde lita på. Tydligen kom han fram till att Sannfinländarna är tillförlitliga. Efter fallet Olli Immonen vill man fråga honom: har de inte nu förverkat förtroendet?
            Att Timo Soini ogärna vill reagera på Immonens främlingsfientliga utspel har troligen en politisk förklaring: om Immonen utesluts ur riksdagsgruppen blir Sannfinländarnas riksdagsgrupp lika stor som Samlingspartiets. Det kan också hända att det blir flera liknande incidenter, vilket i så fall (i konsekvensens namn) kunde framtvinga ytterligare uteslutningar och leda till att Sannfinländarnas maktställning krymper.

No comments: