Tuesday, August 19, 2014

Gaza: innan du väljer sida

http://www.huffingtonpost.com/ali-a-rizvi/picking-a-side-in-israel-palestine_b_5602701.html

6 comments:

Anonymous said...

Jag har läst den tidigare och betraktar den som ett led i IDF’s propaganda, uttryck som: "Most importantly, civilian deaths help Hamas immensely.”, "Because Hamas knows its cause is helped when Gazans die. If there is one thing that helps Hamas most -- one thing that gives it any legitimacy -- it is dead civilians. ”, logiken i resonemanget är just lik den som jag reagerade på i min insändare i HBL. Om man vill kritisera Hamas, finns det många saker man kan ta upp, tex. att dom avrättat flera Palestinier under de senaste dagar, pga att dessa misstänkts sammarbeta med Israel inifrån Gaza, etc., etc. Man behöver inte hitta på saker, eller projicera intentioner (som är helt obegripliga) på Hamas, när man tar till projektioner bevisar man att man egentligen inte är ute i goda ärenden, i all korthet.

Mvh. Antony

Lars Hertzberg said...

Ali Rizvis viktigaste poäng är att vi utomstående bidrar till att förlänga konflikten genom att hurra på den ena eller andra sidan. Detta är inte ett ställningstagande till förmån för Israel. Det verkar inte vara ett led i Israels propaganda. Men oberoende av vad man tror om källan måste man försöka förhålla sig till själva resonemanget.

Vilka är Hamas krigsmål? Jag vet inte ens om det finns någon enhetlig organisation som kontrolleras uppifrån. Men någon skjuter raketer mot Israel, och frågan är vad dessa grupper vill. Resultatet hittills har blivit att över 2000 palestinier har dödats, å andra sidan har Israel, till följd av detta, förlorat mycket sympati i världssamfundets ögon. Det förefaller som om detta är vad dessa Hamasgrupper eftersträvar.

Kanske har de helt andra mål. I så fall verkar de totalt ha misslyckats med att förverkliga dem. Är det troligt att dessa grupper inte har märkt att vad de åstadkommer är död och förgängelse för Gazas befolkning? Ska vi tänka att de inte förstår bättre eftersom de är palestinier? Detta skulle vara vad man på engelska kallar ”the racism of lower expectations” – en de sänkta förväntningarnas rasism.

Observera att ingenting av detta är ett försvar för israelernas oeftergivlighet och brutalitet.

Lars Hertzberg said...

För tydlighetens skull: när jag talar om ”de sänkta förväntningarnas rasism” är detta något jag för min del tar avstånd från: jag tror alltså inte att palestinier är mindre kapabla att bedöma konsekvenserna av sina handlingar än israeler eller någon annan.

Anonymous said...

Då Hamas och Fatah i februari bildade regering tillsamman var kravet från Fatah's sida att Hamas erkänner Israel, förutsatt att Israel upphäver blockaden av Gaza och ockupationen av områden i Västbanken, och den formuleringen har Hamas då gått med på. Efter, och enligt vissa källor som jag litar på, pga av Hamas och Fatahs överenskommelse, attackerade Israel Gaza i juni. Netanyahu sade uttryckligen att Palestinierna måste välja mellan fred med Israel eller fred med Hamas. (http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/04/2011427152119845721.html). Hamas vill alltså det som största delen av världssamfundet vill, att Israel upphäver blockaden av Gaza och ockupationen av områden i Västbanken. Vad Israel i slutändan, är dock mera oklart, klart är att Israel inte vill ha ett enat Palestina och att dom inte gett några tecken på att avskaffa det apartheid system som de nu uppehåller. Och jag hejar inte på Hamas, men jag ser det som ända lösningen att världssamfundet sätter press på Israel för att tvinga staten att ändra riktning och tydligt formulera en plan för att upphäva det nuvarande läget, för Israel (eller Hamas) förmår inte lösa situationen själv.
-Antony

Anonymous said...

Och att, så som journalister tenderar att konstruera konflikten, ställa upp en motsättning mellan Hamas och Israel är jämförbart med att beskriva konflikten som en konflikt mellan Palestina och Likud.

-Antony

Lars Hertzberg said...

Till den första kommentaren: trycket borde framför allt riktas mot att få Israel att ge upp ockupationen av Västbanken. När det gäller Gaza är det mera komplicerat: man borde undvika allt som kan uppfattas som en uppmuntran att fortsätta beskjutningen av Israel, framför allt för palestiniernas skull.

Till den andra kommentaren: jag vet inte vad problemet är med att tala om det som en konflikt mellan Israel och Hamas, alltså en stat och en politisk grupp som har makten i Gaza.