Thursday, October 10, 2013

Migrationsverket resonerar
Enhetschefen Tiina Suominen från Migrationsverket intervjuades i TV-Nytt 9.10. Verket hade beslutat att inte bevilja uppehållstillstånd för den sjuka fyraåringen från Syrien som nu finns på ett barnhem i St Petersburg. (Se inslaget här.) Hon sa att man inte kan göra ett undantag, eftersom regeln är att man bör söka uppehållstillstånd från ett land där man befinner sig lagligt – och flickan och hennes mor befinner sig olagligt i Ryssland efter att deras korta uppehållstillstånd gick ut.
Enligt Tiina Suominen kan man alltså inte göra ett undantag om det finns en regel. Där hugger hon kraftigt i sten: i själva verket är det bara i de fall då det finns en regel som man kan göra ett undantag.
                      Vad hon försöker säga (om hon över huvud försöker säga något) är att begreppet undantag inte har någon plats vid tillämpningen av rättsregler. Men i så fall hugger hon än en gång i sten. Västerländsk rättskipning och förvaltning är full av undantagsförfaranden: det finns möjligheter att ge dispens från en bestämmelse, att bevilja åtalseftergift, att ge amnesti, att benåda. Själva asylbegreppet är ju ett slags undantagsbegrepp.
                      Ett rättssystem utan undantagsförfaranden vore en outhärdlig despoti.
                      En annan poäng i sammanhanget är att Migrationsverket beviljar sig själv ett saftigt undantag från FN:s barnkonvention  - ett bindande dokument som också Finlands riksdag torde ha ratificerat.No comments: