Friday, April 23, 2010

Mera invandringskritik?

Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen vill dra igång en invandrardebatt som ger rum för kritiska röster. Man undrar vilken värld han lever i. Är det inte kännetecknande just för vårt land att den invandrarkritiska debatten på nätet svämmar över alla breddar?

När man talar om att det ska finnas utrymme för kritik menar man vanligen att främlingsfientliga uttalanden ska anses acceptabla. Hur ska man nå därhän: ska man uppmana näthatarna att sluta skämmas för sina åsikter och börja uppträda med namn? Ska politikerna föregå med "gott" exempel och själva (tydligare än hittills) gå ut med invandringskritiska ståndpunkter?

Jag uppfattar Katainens uttalande som en signal om att det är Sannfinländarna som sätter agendan inför nästa val.

1 comment:

Patrik said...

Jag har funderat på det här... Det vanliga sättet att läsa det nyfunna intresset av att ge rum åt kritiska röster är att se det som en vändning mot ett mera invandrarfientligt klimat, bort från någon tidigare liberalism i frågan.

Jag frågar mig om jag missat denna liberala period? Eller är det möjligen så att det vi nu ser är reaktioner på att vi börjat få ett mera mångkulturellt samhälle och att det nya inte är att det finns kritiska röster utan att dessa röster uppfattas av media som kontroversiella? Att vi alltså har gått från en situation där ingen egentligen behövt göra xenofobiska eller rasistisk uttalanden, eftersom det har varit den underförstådda konsensusen, som man kunnat se i det enkla faktum att Finland inte släppt in nästan några invandrare alls?