Sunday, October 26, 2008

Vad ska man med omdöme till?

"Chefen för den internationella valutafonden IMF, Dominique Strauss-Kahn, har friats från alla anklagelser om trakasserier och maktmissbruk efter sin affär med en underordnad.

IMF:s styrelse säger efter en extern utredning att Strauss-Kahn fortfarande åtnjuter dess fulla förtroende, men understryker samtidigt att affären var beklaglig och visar på mycket dåligt omdöme."

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=142634

(Kursiverat här.)

No comments: