Thursday, December 6, 2007

Vad betyder självständigheten för dig?

Detta är den tid på året när man får frågan: vad betyder självständigheten för dig? Jag har valt att (miss)förstå frågan på mitt eget sätt:

Självständiga blir vi finländare

- när vi vågar öppna våra gränser för människor från andra länder.

- när vi accepterar att det talas två eller flera språk i det här landet.

- när vi uppriktigt förmår glädja oss åt Sveriges framgångar i idrott.

- när vi börjar diskutera säkerhetspolitiska frågor med säkerhetspolitiska i stället för liturgiska argument.

- när vi erkänner att vi är en problemnation i fråga om våldsbrott, barns säkerhet i trafiken, ungas psykiska hälsa, olycksfall i arbetet.

- när vi förstår att en man inte behöver utbilda sig till krigare för att bli en man.

- när vi erkänner att överheten inte alltid vet bäst.

2 comments:

pia (http://funderar.wordpress.com) said...

Oj så bra sagt. Det ska jag citera nästa gång det blir aktuellt...

Björn Törnroth said...

Briljant. Och självständiga som människor blir vi

- när vi förmår öppna våra hjärtan för varandra.

- när vi anstränger oss för att förstå vad andra säger.

- när vi uppriktigt förmår glädja oss åt varandras framgångar (och delta i varandras motgångar).

- när vi vågar visa oss sårbara inför varandra.

- när vi kan erkänna för oss själva hur mycket som gör oss rasande inombords. Och acceptera det.

- när vi accepterar våra olikheter som män och kvinnor, barn och vuxna. Alla med lika värde.

- när vi erkänner att vi själva (inte) alltid vet bäst.